Normal_kinderen__sport__voetbal

Sport en bewegen is goed voor je gezondheid en hoe jonger je begint, hoe meer je de positieve effecten merkt tijdens je leven. Bij sportclubs en op lagere en middelbare scholen zijn blessures een van de belangrijkste redenen om niet mee te doen aan de sporttrainingen of de gymlessen.

Het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen gaat daarmee in het project Move Healthy aan de slag en ontwikkelt voor en samen met een aantal (internationale) partners* een nieuwe wijze van blessurepreventie.
 

Project Move Healthy

Een betere ontwikkeling van de motorische vaardigheden en dus een mogelijke afname van het blessurerisico werkt beter, als de omgeving van de kinderen (trainers, gymdocenten, ouders, bestuur) direct wordt betrokken bij de ontwikkeling van geïntegreerde oefeningen in de sporttrainingen en gymlessen.