Normal_vrouw__stress

Een aanzienlijk deel van de promovendi aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ervaart veel ongezonde stress in haar of zijn werk. Dit blijkt uit een welzijnsonderzoek dat in 2018 is uitgevoerd. De resultaten corresponderen met andere onderzoeken over werkdruk onder promovendi. 42% van de Groningse respondenten ervaart minimaal vier van twaalf symptomen die indicatief zijn voor problemen met geestelijke gezondheid.

Van de 3.600 aangeschreven promovendi van de RUG heeft 26% de uitgebreide vragenlijst ingevuld. Vanwege de vele aspecten die aan bod kwamen, was het mogelijk om de resultaten goed uit te splitsen. Er blijkt bijvoorbeeld een duidelijke correlatie met de fase van het promotietraject: promovendi ervaren meer stress naarmate het traject vordert, en het stressniveau is het hoogste voor promovendi waarvan het contract in principe al afgelopen is. Veel van de stress lijkt ook voort te komen uit onzekerheid: over de eisen die gesteld worden aan de promovendus, aan het proefschrift en over de loopbaan na haar of zijn promotie.

Lees verder