Normal_geld_briefgeld_munten

Het college legt de gemeenteraad een plan van aanpak voor dat tot doel heeft de kosten voor de jeugdhulp te verminderen en het huidige systeem te veranderen. De kosten voor de jeugdhulpverlening laten al jaren lang een stijgende lijn zien. 

In het plan, dat een looptijd heeft van drie jaar, zijn verschillende maatregelen geformuleerd die tot kostenbesparingen en verbeteringen moeten leiden. Die maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd. De maatregelen waarvoor in 2019 financiële dekking is, worden nog dit jaar uitgevoerd. Voor de jaren daarna zal dekking moeten worden gevonden.

Lees verder