Logo_martini_ziekenhuis__martini

Vandaag publiceert het Martini Ziekenhuis het jaarverslag 2018. De vraag naar zorg in het Martini Ziekenhuis groeide het afgelopen jaar. Dit biedt kansen, maar we zien ook dat de druk op de bestaande capaciteit toeneemt. Om hier op in te spelen gebruikt het Martini Ziekenhuis zijn solide financiële basis om te investeren in zorg en personeel.

De afgelopen drie jaar groeide de vraag naar zorg in het Martini Ziekenhuis met ruim 11%. De groei valt onder andere te verklaren door het afstoten van basiszorg door het UMCG, demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, een toename van het aantal verwijzingen naar het Martini Ziekenhuis door huisartsen in de regio en de komst van de huisartsenpost eind 2017 op het terrein van het Martini Ziekenhuis. De groeiende vraag naar zorg in het Martini Ziekenhuis stelde de capaciteit, zoals het aantal beschikbare bedden, apparatuur en personeel,  op de proef. Dit zorgde het afgelopen jaar in wisselende mate voor langere wacht- en doorlooptijden en hogere werkdruk voor het personeel.