Normal_geslaagd__leren__school__doctoraat

Op woensdag 3 juli promoveerde neuroloog Martje van Egmond aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift getiteld "Young onset movement disorders, genetic advances require a new clinical approach". Ze mag zich vanaf nu Dr. Martje van Egmond noemen. Haar onderzoek gaat over dystonie en myoclonus, allebei aandoeningen waarbij patiënten last hebben van overtollige bewegingen, en haar bevindingen zijn van belang voor de dagelijkse klinische praktijk. Het Ommelander Ziekenhuis feliciteert Martje van harte met haar promoveren!

In haar proefschrift behandelt Dr. Martje van Egmond bewegingsstoornissen die beginnen op de kinderleeftijd (0-18 jaar): ze pleit voor een multidisciplinaire teambenadering van deze patiënten.
 
In het bijzonder gaat haar proefschrift het over kinderen en (jong)volwassenen met dystonie en met myoclonus, allebei aandoeningen waarbij patiënten last hebben van overtollige bewegingen. 
Haar proefschrift gaat over een nieuwe klinische benadering van deze aandoeningen. Deze nieuwe aanpak is nodig omdat er in de afgelopen jaren enorme vooruitgang is geboekt op het gebied van erfelijkheidsonderzoek.