Normal_schrijven__pen

Tijdens de Week van de Alfabetisering van 9 tot en met 15 september besteden gemeenten, bedrijven, bibliotheken, scholen samen met Stichting Lezen en Schrijven in de provincie Groningen extra aandacht aan laaggeletterdheid. 

Onder de noemer DURF! zetten zij zich samen met de doelgroep die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden in voor een positieve leercultuur en een leven lang ontwikkelen. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Want de samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. 
 
Veel verschillende activiteiten vinden plaats deze week, zoals onder andere een taalquiz, een letterlunch en verschillende exposities rondom het thema laaggeletterdheid.