Normal_woningsbouw__geld

Het financiële lek is boven water bij dak- en thuislozenopvang Het Kopland in Groningen. De zorg staat niet meer onder druk. 

Groningen maakte zich grote zorgen over het voortbestaan en vroeg het stichtingsbestuur verantwoording over de doelmatige besteding van haar jaarlijkse subsidie voor de nachtopvang van daklozen en de opvang van vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Lees verder