Nationale Zorggids Groningen

NZG Nieuwsarchief

Normal_jeugdzorg

Onvoorstelbaar tekort op jeugdzorg Midden-Groningen is niet op te brengen


Van de 2100 gezinnen in Midden-Groningen die een beroep doen op jeugdhulp, gebruiken 300 gezinnen 70 procent van het budget. Het tekort op de jeurgdzorg kan dit jaar in Midden-Groningen oplopen tot 7,9 miljoen euro en dat is, zegt de wethouder, niet op te brengen. 

Normal_jeugdzorgg

Groningen gaat door met aanpak problematische jeugdgroepen


GRONINGEN - Het tegengaan van problematische jeugdgroepen in de wijken heeft in Groningen hoge prioriteit.

Normal_gelddd

Jeugdzorg neemt grote hap uit kas gemeente


De gemeente Groningen geeft dit jaar naar verwachting 14 miljoen euro meer uit dan begroot. Een flink deel wordt voor de tekorten in de jeugdzorg gebruikt. 

Normal_jeugdzorg

Jeugdzorg-hulp voor huisartsen in Ter Apel start in 2019


Huisartsen in Ter Apel kunnen met ingang van januari 2019 een beroep doen op een deskundige op het gebied van jeugdzorg. 

Normal_jeugdzorgg

Groningse gemeenten overwegen ‘plafond’ op jeugdzorg


Steeds meer jongeren in de provincie Groningen krijgen een vorm van jeugdzorg en de kosten lopen met 39 miljoen euro uit de hand. Daarom overwegen de Groningse gemeenten ‘budgetplafonds’ in te stellen. Daardoor kunnen er wachtlijsten ontstaan in de jeugdzorg. 

Normal_girl-447701_1920

Tekort jeugdzorg loopt op met tien miljoen euro in onze provincie


De tekorten in de jeugdzorg in onze provincie stijgen. De gezamenlijke gemeenten houden dit jaar rekening met een tekort van 39 miljoen euro. 

Normal_seks

‘Mannen, anticonceptie is ook jullie verantwoordelijkheid’


Anticonceptie is niet alleen de verantwoordelijkheid van vrouwen. Mannen hebben er net zo goed belang bij dat vrouwen anticonceptie op de juiste wijze gebruiken. Met deze boodschap probeert Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit, de bewustwording bij mannen hierover te vergroten. “Vrouwen klagen er soms over dat mannen er zo makkelijk vanaf ko...

Normal_rss_entry-152650

Rookverbod in Groningen voor publieke ruimte


Groningen gaat als eerste stad in Nederland een rookverbod instellen in publieke ruimtes rond instellingen die daarom vragen, waaronder het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met een voorstel van burgemeester en wethouders om dit mogelijk te maken.