Nationale Zorggids Groningen

NZG Nieuwsarchief

Normal_copyright_stockfreeimages_sleutels_kamer_studentenkamer_nieuwe_woning_

Groningen opent wooncomplex voor jongeren met autisme


Jongeren met autisme kunnen in Groningen zelfstandig wonen in een complex dat voor deze doelgroep opgezet is. Het gaat voornamelijk om jongeren met een normale intelligentie die een studie volgen of al een baan hebben. Dit meldt OOG TV.

Normal_beeld_-_nieuw_digitaal_zorghulpmiddel_egpo_groot_succes_in_drenthe

Nieuw digitaal zorghulpmiddel groot succes in Drenthe


Het coördineren van zorg rondom een patiënt kost vaak meer tijd en moeite dan gewenst is. Verschillende zorgverleners, van thuiszorg tot huisarts, werken vaak vanuit eigen dossiers. Om de zorg rondom een patiënt beter en sneller op elkaar af te stemmen is afgelopen periode in Drenthe een nieuw digitaal communicatieplatform geïntroduceerd. Dat he...

Logo_druk-dwars

Project Druk & Dwars


Dit jaar start het project Druk & Dwars: een gezamenlijk project van de Hanzehogeschool Groningen, het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeentes Haren, Delfzijl, Groningen en Stadskanaal. Het project biedt in deze vier gemeenten ouderbegeleiding aan voor ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar, waarbij vooralsnog geen medicatie...

Normal_menzis

Menzis en Hanzehogeschool Groningen versterken samenwerking


Vorig jaar ondertekenden de Hanzehogeschool Groningen en Menzis een convenant, waarin ze aangaven meer te willen samenwerken. Zo biedt Menzis de medewerkers van de hogeschool een collectieve ziektekostenverzekering aan en verzorgt de Hanzehogeschool trainingen en opleidingen voor de zorgverzekeraar, voornamelijk op het gebied van Healthy Ageing. 

Normal_jan_dirk_sprokkereef_jpg_0

Jan-Dirk Sprokkereef aan de slag voor Veilig Thuis en GI's


Ervaren jeugdzorgbestuurder Jan-Dirk Sprokkereef gaat vanaf 1 april in opdracht van de VNG aan de slag om de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties verder te verbeteren en met de levensvatbaarheid van de Gecertificeerde Instellingen.

Logo_image003

Facturatie Jeugd: productcodes jeugd-ggz zijn verduidelijkt


Voor hun facturatieproces zijn er tussen gemeenten en zorgaanbieders afspraken over de DBC-systematiek en het gebruik van het standaardberichten JW321. In dit bericht leest u informatie over de productcodes die voor de Jeugd-GGZ in gebruik zijn.

Logo_poppetje_jeugdwet_0

'Jeugdhulp: kindvriendelijke bezwaarprocedure is belangrijk'


Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen besluiten van het gemeentebestuur en ze hebben het recht gehoord te worden. In het geval van een jeugdhulpbesluit kan het hier ook om kinderen gaan. Saskia Vogels, senior vakredacteur Jeugd bij Schulinck geeft tips in een opiniestuk.

Normal_dantumadiel_7_1

Nieuwe VNG themapagina over Integrale Vroeghulp


Hoe organiseer je als gemeente goede zorg voor jonge kinderen (0-6 jaar) met een ontwikkelingsachterstand? Dat kan met de Netwerken Integrale Vroeghulp. Hun inzet voorkomt ernstiger problemen en verlaagt zorgkosten. Op vng.nl vindt u nu veel informatie over de mogelijkheden van IVH.