Nationale Zorggids Groningen

NZG Nieuwsarchief

Normal_jan_dirk_sprokkereef_jpg_0

Jan-Dirk Sprokkereef aan de slag voor Veilig Thuis en GI's


Ervaren jeugdzorgbestuurder Jan-Dirk Sprokkereef gaat vanaf 1 april in opdracht van de VNG aan de slag om de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties verder te verbeteren en met de levensvatbaarheid van de Gecertificeerde Instellingen.

Logo_download

Handreiking verantwoording pgb's 2015 in jaarrekening


Ten aanzien van het pgb-trekkingsrecht is de verwachting dat gemeenten tegen problemen aanlopen wanneer zij moeten bepalen welke lasten en nog te verrekenen bedragen in de gemeentejaarrekening 2015 moeten worden verwerkt. Met oog daarop maakte het ministerie van VWS een handreiking.

Logo_image003

Facturatie Jeugd: productcodes jeugd-ggz zijn verduidelijkt


Voor hun facturatieproces zijn er tussen gemeenten en zorgaanbieders afspraken over de DBC-systematiek en het gebruik van het standaardberichten JW321. In dit bericht leest u informatie over de productcodes die voor de Jeugd-GGZ in gebruik zijn.

Logo_poppetje_jeugdwet_0

'Jeugdhulp: kindvriendelijke bezwaarprocedure is belangrijk'


Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen besluiten van het gemeentebestuur en ze hebben het recht gehoord te worden. In het geval van een jeugdhulpbesluit kan het hier ook om kinderen gaan. Saskia Vogels, senior vakredacteur Jeugd bij Schulinck geeft tips in een opiniestuk.

Normal_dantumadiel_7_1

Nieuwe VNG themapagina over Integrale Vroeghulp


Hoe organiseer je als gemeente goede zorg voor jonge kinderen (0-6 jaar) met een ontwikkelingsachterstand? Dat kan met de Netwerken Integrale Vroeghulp. Hun inzet voorkomt ernstiger problemen en verlaagt zorgkosten. Op vng.nl vindt u nu veel informatie over de mogelijkheden van IVH.

Logo_logo-akj_rood-tagline_rgb

AKJ: Vertrouwenspersonen jeugdhulp doen werk goed


De Kinderombudsman is kritisch over de klachtafhandeling in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgplusinstelllingen. Het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp - ondersteunt jongeren in de jeugdhulp, maar niet in de justitiële jeugdinrichtingen.

Normal_thyrax

Het probleem Thyrax: patiënten in onzekerheid door ‘schandalige’ fabrikant


De onrust onder schildklierpatiënten is groter dan ooit. Door leveringsproblemen bij producent Aspen is het medicijn Thyrax Duotab voorlopig niet beschikbaar en dat raakt de ongeveer 350.000 Nederlandse gebruikers van het middel hard. Zij zijn woedend op de farmaceut, maar bovenal is er grote onzekerheid: welk medicijn moet er in de toekomst ges...

Normal_logo_gemeente_groningen

Buurtzorg kan TSN niet overnemen in Groningen


Buurtzorg kan de taken van TSN Thuiszorg niet overnemen in de stad Groningen. Groningen is aan het lopende contract met de thuiszorgorganisatie gehouden, zolang het zijn verplichtingen nakomt. Ook heeft het een contract met ongeveer dertig andere aanbieders. In de aanbesteding is vastgelegd dat zij voorrang krijgen als TSN in gebreke blijft. Dat...

Normal_groningen

Groningers stappen over naar andere thuiszorgorganisatie


Ongeveer driehonderd Groningse ouderen zijn van TSN overgestapt naar een andere thuiszorgorganisatie. Vorige week werd bekend dat TSN het werk in Groningen niet aankan, waardoor er meer dan 150 ouderen in de stad zonder hulp thuis zaten. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Logo_9t5inp6seah1p6xagk5p

Open brief aan Van Rijn over WLZ-problematiek in de palliatieve zorg


De berichtgeving van de laatste weken over palliatieve zorg spitst zich toe op hospices, verpleeghuizen en ziekenhuizen. In deze open brief aan de vaste commissie voor VWS en staatssecretaris van Volksgezondheid van Rijn wil Thuiszorg Dichtbij als gespecialiseerde palliatieve thuiszorgaanbieder de focus verleggen naar de WLZ-problematiek met bet...

NZG Column

Wat een geluk dat ik jou ken

Normal_lily_monori_van_dijken

In deze blog vertelt een patiënte over haar zeven weken op de afdeling Gynaecologie in het UMC Utrecht. Vanuit haar persoonlijke ervaring, ondersteund door haar professionele expertise als psycholoog en therapeut (zij werkt met patiënten/cliënten die doorgaans te maken hebben met hechtingsproblematiek en vroegkinderlijk chronische traumatisering...

NZG Interview

Drie zorgmedewerkers over de uitblijvende salarisverhoging voor de zorg

Normal_pexels-karolina-grabowska-4021796


Een eenmalige coronabonus van duizend euro? Dat is niet genoeg, vinden veel oppositiepartijen en vakbonden. Zorgpersoneel moet structureel beter betaald krijgen. Premier Ma...

NZG Vacatureoverzicht groningen